Новые поступления книг за 2017 год
05.04.2017

Уважаемые читатели!

Библиотека Академии "Болашақ" представляет Вашему вниманию перечень новых поступлений книг за 2017 год.

​​


22.655

А 55

Алшанов Р.А.

Тайны двадцати тысячелетий: поиски и открытия. Издание второе, дополненное. - Алматы: 2016. - 168 с.

ІSBN 978-601-06-3885-3

В работе обобщены результаты многолетних исследований ученых и специалистов многих стран по разгадке сверхмощной метеороидной атаки Земли более двадцати тысяч лет тому назад, приведшей к катастрофическим последствиям.

Проанализированы мифы и сказания многих народов об "огнедышащих драконах" как свидетельства этого катаклизма. Ряд трактовок и оценок огненной лавины дан впервые.

Работа рассчитана на широкий круг читателей, ученых, специалистов.

Содержание


22.655

А 55

Алшанов Р.А.

Тайны тринадцати тысячелетий: поиски и открытия. - Алматы: Ассоциация вузов Республики Казахстан. Университет "Туран", 2016. - 56 с.

ІSBN 978-601-225-903-2

В работе обобщены результаты многолетних исследований ученых и специалистов многих стран по разгадке сверхмощной метеороиднои атаки Земли более тринадцати тысяч лет тому назад, приведшей к катастрофическим последствиям.

Проанализированы мифы и сказания многих народов об "огнедышащих драконах" как свидетельства этого катаклизма. Ряд трактовок и оценок огненной лавины дан впервые.

Работа рассчитана на широкий круг читателей, ученых специалистов.

Содержание


81.2Қаз – 923

Ж 81

Жұмсалымды грамматика (монография-оқулық). - Алматы, "Мемлекеттік тілді дамыту институты", 2016. - 508 б.

ІSBN 978-601-7206-83-3

Еңбекте функционалды грамматиканың бастау көздеріне, грамматика теорияларының қалыптасуына, функционалды және құрылымдық грамматиканың ұқсастықтары мен ерекшеліктеріне, функционалды грамматиканың функция, функционалды семантикалық өріс, категориялық жағдаят ұғымдарына түсінік беріліп, қазақ тіл білімінде қарастырылған функционалды-семантикалық өрістер (аспектуальдылық, темпоральдылық, шақтық локальдылық/бейлокальдылық, таксис, модальдылық, жақтау (персональдылық), анықтық-танықтық, посессивтілік (меншіктік), болымдылық / болымсыздық, сан-мөлшер (квантативтілік), сын дәрежесі) қамтылды. Монография негізінен функционалды грамматика саласын зерттеуші ғалымдарға арналғанымен, оған білім беру саласын (оқулыққа) тән мазмұндық бөліктер (семинар сұрақтары, өздік жұмыс тақырыптары мен тапсырмалар) енгізілді.

Кітап тіл білім мамандарына, студенттерге, магистранттар мен докторанттарға арналады.

Мазмұны

Редактордан


81.2Қаз – 923

Қ 22

Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар: (монография-оқулық) / Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту институты, 2016. - 464 б.

ІSBN 978-601-7206-80-2

Еңбек "Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар" тақырыбындағы іргелі ғылыми зерттеудің нәтижесі ретінде ұсынылып отыр. Онда қазақ тілі синтаксистік құрылысының құрылымдық-мағыналық және коммуникативтік парадигмалары қамтылады. Синтаксистік бірліктер деңгейлік жіктеу сатысымен ұсынылғанмен, басқа да аспектілері баяндалады. Синтаксистік бірліктердің бұрын белгілі болған сипаттарынан тысқары жаңа қырлары мазмұндалады. Монография бірыңғай ғылым аясында қалып қоймай, білім беру саласында да қолданылуы үшін оқулыққа тән мазмұндық бөліктер (семинар, өздік жұмыс тақырыптары, тапсырмалар) енгізілді.

Кітап тіл білімі мамандарына, студенттерге, магисіранттар мен докторанттарға арналады.

Мазмұны

Редактордан


81.2 (5)

Т 86

Түркі тілдері: Ұжымдық монография / "Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығы" РМҚК. – Астана, 2015. – 456 б.

ISBN 978-601-7504-11-3

Кітапта түркі тілдес халықтар әдеби тілдерінің қалыптасу, даму тарихы, түрлі кезеңдердегі жағдайы мен мәртебесі, бүгінгі жетілу, даму үдерісі, қолданыс аясы мен қоғамдық қызметі және болашағы қарастырылып, зерттеліп-зерделенген.

Бұл ұжымдық монография білім, ғылым жүйесі мамандарына, мектеп мұғалімдері мен жоғары оқу орнының профессор-оқытушыларына, студенттер мен магистранттарға, докторанттарға арналған.

Алғы сөз

Мазмұны


Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©