Ильина И. Мой век: воспоминания, дневники, рассказы / Менің ғасырым: естеліктер, күнделіктер, әңгімелер
16.02.2016
Просмотров: 1960
МАМОЧКИНО МОЛАСЫ. - МАМОЧКИНО КЛАДБИЩЕ. - MAMOCHKINO CEMETERY
22.12.2015
Просмотров: 1988
Моцарт пен Сальери
01.06.2015

Ақсұңқарұлы С.

Моцарт пен Сальери. - Қарағанды: "Болашак - 6аспа" РББ, 2015. - 139 б.

ISBN 978-601-273-276-4

Просмотров: 2830
Special camps in Kazakhstan: Stepnoy. Peschaniy. Lugovoy. Dalniy
01.06.2015

UDC 94(470)

LBC 63.3(2)614-361

S 11

Special camps in Kazakhstan: Stepnoy. Peschaniy. Lugovoy. Dalniy/under the editorship of N.O. Dulatbekov. - Almaty, 2015. - 915 pages.

ISBN 978-601-273-267-2

Просмотров: 2410
Ерекше лагерьлер: Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой
01.06.2015

УДК94(470)

ББК 63.3(2)614-361

Е66

Ерекше лагерьлер: Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой/жалпы ред. басқ. Н.О. Дулатбеков. - Алматы, 2015. - 933 бет.

ISBN 978-601-273-266-5

Просмотров: 2486
Особлаги: Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой
01.06.2015

УДК 94(470)

ББК 63.3(2)614-361

О-72

Особлаги: Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой/под общ. ред. Н.О. Дулатбекова. - Алматы, 2015. - 927 стр.

ISBN 978-601-273-266-5

Просмотров: 2517
Мағжан Жұмабайұлы "Сауатты бол!"
01.06.2015

Жинақты баспаға әзірлеген, төте жазудан кириллицаға түсірген – ф.ғ.к., доцент Жандос Шекен.

Просмотров: 2928
Қарлагтың қара қарындашымен... Зерттеудің жалғасы = Черным карандашом Карлага... Продолжение исследования =. Karlag in black pencil... Continuation of research
01.06.2015

УДК 94 (574)

ББК 63.3(5 Қаз)

Қ 41

Қарлагтың қара қарындашымен... Зерттеудің жалғасы / Дулатбеков Н.О. және т.б. - Қарағанды, 2015. - 160 б. Черным карандашом Карлага... Продолжение исследования / Дулатбеков Н.О. и др. - Караганда, 2015. - 160 с. Karlag in black pencil... Continuation of research / Dulatbekov N. O. - Karaganda, 2015. - 160 p.

ISBN 978-601-273-269-6

Просмотров: 2793
Деятели Алаша: Санкт-Петербургские страницы
12.01.2015

63.3(5Каз)

Д 81

Дулатбеков Н. О. Деятели Алаша: Санкт-Петербургские страницы /

Н.О.Дулатбеков.- Караганды: Болашак-Баспа, 2015.- 184 с.

ISBN 978-601-273-218-4

Просмотров: 3640
​Книги, изданные в рамках научно-исследовательского проекта "Карлаг: Память во имя будущего": Информационный справочник
19.11.2014

​Книги, изданные в рамках научно-исследовательского проекта "Карлаг: Память во имя будущего": Информационный справочник/ Под рук. Т.П. Смолькиной.- Караганды: Болашак- Баспа, 2014.-60с.

Просмотров: 3887
Бұл менің көз жасым ғой, қан аралас

84 (5 Қаз)-5

Ы 88

Ысқақов Б. Бұл менің көз жасым ғой, қан аралас / идея авторы Н.О. Дулатбеков. – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2014. - 95 б.

ISBN 978-601-273-212-2

Просмотров: 7970
"Халық жауының" әйелі:естеліктер = Жена "врага народа"

63.3(2)614-361

Е 91

"Халық жауының" әйелі:естеліктер = Жена "врага народа": воспоминания /автор идеи: Н.О. Дулатбеков. - Қараганды: Болашақ-Баспа, 2014. - 36 б.

Просмотров: 10509
Карлаг: память во имя будущего

ББК 63.3 (5 Каз -4 Кар)

К 41

Карлаг: память во имя будущего / Под общ. ред. H.O. Дулатбекова. - Караганды: РИО "Болашак-Баспа", 2014. - 404 с.

ISBN - 978-601-273-205-4

Просмотров: 5136
Қазакстандағы ерекше лагерьлер: Степной. Песчаный. Луговой. Дальний

63.3(5 Каз)

Қ 18

Қазакстандағы ерекше лагерьлер: Степной. Песчаный. Луговой. Дальний / жалпы ред. басқ. H.O. Дулатбеков. - Алматы, 2014. -1200 б.

ISBN 978-601-273-204-7

Просмотров: 4927
Особлаги в Казахстане: Степной. Песчаный. Луговой. Дальний

63.3(5 Каз)

О-72

Особлаги в Казахстане: Степной. Песчаный. Луговой. Дальний / под общ. ред.

H.O. Дулатбекова. - Алматы, 2014. - 1005 с.

ISBN 978-601-273-203-0

Просмотров: 5581
Қара орамал = Черный платок: поэма-реквием

63.3(5 Каз)

F 38

Жайлыбай, Ғ.

Қара орамал = Черный платок: поэма-реквием / Ғ. Жайлыбай. - Қарағанды: Болашақ-Баспа, 2014. - 74 б. + 16 б. жапсырма.

ISBN 978-601-273-206-1

Просмотров: 6232
Воспоминаниям угаснуть не дано

63.3(5 Каз)

В77

Воспоминаниям угаснуть не дано: Воспоминания Тер-Асатуровой Елены Константиновны./автор идеи и руководитель проекта "Карлаг" д.ю.н., профессор, член-корреспондент АН РК Н.О.Дулатбеков - Караганды: Болашак-Баспа, 2014. - 266 с.

Просмотров: 5938
Записки двадцатилетнего зека

63.3(5 Каз)

З -30

Записки двадцатилетнего зека. Воспоминания Людыно Веры Ивановны./автор идеи и руководитель проекта "Карлаг" д.ю.н., профессор, член-корреспондент АН РК Н.О.Дулатбеков - Караганды: Болашак - Баспа, 2014 - 44 с.

Просмотров: 5816
Познание Сарыарки: через путешествия, ссылки, лагеря

63.315(5Каз)

П 58

Попов, Ю.Г.

Познание Сарыарки: через путешествия, ссылки, лагеря / Ю.Г.Попов. -Караганды: Болашак Баспа, 2013. - 210 с.

Просмотров: 6314
Священнослужители - узники Карлага

Ісләмұлы, І. Қарлаг тұтқынында болған діни қызметшілер= Священнослужители - узники Карлага / І.Ісләмұлы.— Караганды: Болашақ-Баспа, 2013.-338 б.

Просмотров: 13701
Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©