Ерекше лагерьлер: Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой
01.06.2015

УДК94(470)

ББК 63.3(2)614-361

Е66

Ерекше лагерьлер: Минеральный. Горный. Дубравный. Береговой/жалпы ред. басқ. Н.О. Дулатбеков. - Алматы, 2015. - 933 бет.

ISBN 978-601-273-266-5


Бұл ғылыми-зерттеу еңбегінде КСРО ІІМ Лагерьлер бас басқармасының кезінде Ресей аумағында ұйымдастырылған ерекше лагерьлер (№1 Минеральный, №2 Горный, №3 Дубравный және №5 Береговой) тарихының проблемалары басым көпшілігі ғылыми айналымға алғаш рет еніп отырған ауқымды қүжаттық материалдар негізінде байыпталып, мәселенің осыған дейін аз зерттелген тұстары қарастырылады. Тұтқындардың саны мен құрамы, лагерьдегі өмірі, оларға көрсетілген медициналъқ қызмет сапасы, ауру түрлері мен өлім-жітім, еңбекке пайдалану сипаты мен ауқымы, сонымен бірге лагерь жеке құрамының жұмыс сипаты барынша жан-жақты талданады.

Ғылыми-зерттеу еңбегі XX ғасырдағы саяси қуғын-сүргін тарихының проблемаларымен айналысатын оқырмандар қауымына арналған.


Прикрепленные файлы
Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©