Новинки для студентов специальности "Қазақ тілі мен әдебиеті"
20.04.2015


​​Нұрмағамбетова А.А.

"Әдебиет теориясы" пәнінен мемлекеттік емтихан бағдарламасы / А.А. Нұрмағамбетова  - Қарағанды: "Болашақ-Баспа" РББ, 2015 ж.- 28 бет.

Мемлекеттік емтихан бағдарламасы 5В011700 - "Қазақ тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік оқу бағдарламасы талаптарына сәйкес кұрастырылған.

Бағдарлама әдебиет теориясы пәнінің бөлімдері бойынша талап етілген сұрақтардан тұрады.


​​​Баймұрынов Ж.М.

"Тіл біліміне кіріспе" пәнінен мемлекеттік емтихан бағдарламасы / Ж.М. Баймұрынов - Қарағанды: "Болашақ-Баспа" РББ, 2015 ж,- 31 бет.

Мемлекеттік емтихан бағдарламасы 5В011700 - "Қазак тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік оку бағдарламасы талаптарына сәйкес өңделген.

Бағдарлама "Тіл біліміне кіріспе" пәнінің бөлімдері бойынша талап етілген сұрақтардан тұрады.


Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Ерубаева 16.
Телефоны: +7 (7212) 420425.
Факс: +7 (7212) 420421.
Call Center: 8-8000-80-99-88 (Звонок по Казахстану бесплатный).
Сайт библиотеки Карагандинского университета "Болашак"
Все права защищены ©